3-1= - 2, 3-2= - 1, 4-2= - 2, 2-0= - 2, 1-1= - 0, 5-1= - 4, 1-0= - 1, 2-2= - 0, 5-2= - 3, 4-0= - 4,

Subtraction Up to 5

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?