bag, bin, board, chair, computer, glue, notebook, pen, pencil, rubber, scissors, table,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?