Aorta, Left Atrium, Left Ventricle, Right Ventricle, Right Atrium.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?