Say the word 'sleep' without the /s/, Say the word 'steam' without the /t/, Say the word 'grain' without the /g/, Say the word 'bride' without the /r/, Say the word 'globe' without the /g/, Say the word 'sweep' without the /s/, Say the word 'price' without the /p/, Say the word 'sweet' without the /w/, Say the word 'speak' without the /s/, Say the word 'place' without the /l/, Say the word 'glass' without the /g/, Say the word 'grade' without the /r/, Say the word 'black' without the /l/, Say the word 'bread' without the /b/, Say the word 'brake' without the /r/,

Halloween Phoneme Manipulation - Deletion (CCVC)

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?