wake up, get up, have a shower, brush teeth, get dressed, have breakfast, go to college, drink a cup of tea, watch TV, go to bed,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?