Създаване на по-добри уроци по-бързо
JACKET, HAT, T-SHIRT, DRESS, SOCKS, SKIRT, SHORTS, TRAINERS, SHIRT, VEST, SUIT, TUXEDO, BLOUSE, COAT, SANDALS, BOOTS, SHOES, JEANS, SWEATER, TROUSERS,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо