Correct: eggs, onions, apples, carrots, lollies, sausages, tomatoes, bananas, milk, cheese, spinach, Incorrect: egg, onion, apple, carrot, lolly, sausage, tomato, banana,

HP1 U6 L2 Plural

от

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?