1) stu-dent a) Act rule b) Flu rule 2) tu-nic a) Flu rule b) Catch Lunch 3) be-long a) Milk Truck b) Unit 4) bod-y a) Cry Baby b) Act rule 5) prod-uct a) Act rule b) Flu rule 6) po-ny a) Flu rule b) Cry Baby 7) patch a) Catch Lunch b) Milk Truck 8) men-u a) Unit b) Flu rule 9) cit-y a) Cry Baby b) Kiss the Cat c) Unit 10) task a) Act rule b) Milk Truck

Barton 4.2 Spelling Rule Quiz

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?