I have been to Brazil., She has not been to the USA., They have not been to China., He has been to an opera., You have not been to my house., I have not been there., We have been to Madrid., We have not been to Madrid., Have you been to Madrid?, Has she been to the USA?, Have they been to China?, Have you been there?,

Present perfect - A2 - jumbled BEEN sentences + - ?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?