1) tch a) mas b) ca c) crun 2) ch a) bri b) gli c) lun d) tas 3) ch a) bri b) tas c) crun 4) k a) bri b) gli c) mil d) blo 5) k a) ca b) cli c) sil 6) ck a) tru b) crun c) sil d) gli 7) ck a) sil b) gli c) sten d) clo 8) ck a) bri b) gli c) sil d) ben 9) k a) tas b) gli c) crun d) sten 10) k a) mas b) sten c) gli 11) ck a) sten b) ca c) cli d) ma 12) ch a) mil b) pun c) tas d) mas 13) tch a) gli b) tru c) clo d) lun 14) ch a) tru b) br c) ben d) blo 15) ch a) sten b) cli c) tru 16) ck a) blo b) tas c) ben d) gli 17) tch a) mil b) mas c) ma

Barton 3.9 - Milk Truck and Catch Lunch Rules

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?