How long have you been living in the UK?, How long have you been living in Leicester?, How long have you been learning English?, How long have you been taking classes at Leicester Adult Education?, How long have you been taking online classes?, What have you been doing this week?, What have you been trying to do recently?, What have you been using recently?, Who have you been talking to lately?, What have you been thinking about lately?.

Present perfect continuous questions

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?