blocked nose, cough, flu, stomachache, sore throat, sneeze, runny nose, headache, earache, toothache, temperature, fever,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?