1) Look at the picture. with the soap. Match the picture to one that has the same beginning sound. a) b) c) 2) Look at the picture with the apple. Match the picture to one that has the same beginning sound. a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?