True: A person with blood group A can receive blood from a person with blood group A., A person with blood group A can receive blood from a person with blood group O., A person with blood group B can receive blood from a person with blood group B., A person with blood group B can receive blood from a person with blood group O., A person with blood group AB can receive blood from a person with blood group O., A person with blood group AB can receive blood from a person with blood group A., A person with blood group AB can receive blood from a person with blood group AB., A person with blood group AB can receive blood from a person with blood group B., A person with blood group O can donate blood to a person with blood group AB., A person with blood group A can donate blood to a person with blood group A., False: A person with blood group O can receive blood from a person with blood group A., A person with blood group O can receive blood from a person with blood group B., A person with blood group O can receive blood from a person with blood group AB., A person with blood group A can receive blood from a person with blood group AB., A person with blood group A can receive blood from a person with blood group B., A person with blood group B can receive blood from a person with blood group AB., A person with blood group A can donate blood to a person with blood group B., A person with blood group A can donate blood to a person with blood group AB., A person with blood group B can donate blood to a person with blood group AB., A person with blood group AB can donate blood to a person with blood group O.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?