1) 12 + 25 = a) 46 b) 64 c) 37 2) 44 + 34 = a) 78 b) 4434 c) 87 3) 32 + 12 + 15 = a) 59 b) 95 c) 94 4) 55 + 40 = a) 59 b) 95 c) 90 5) 81 + 8 = a) 90 b) 168 c) 89 6) 66 + 21 = a) 78 b) 87 c) 6621 7) ______ = 45 + 34 a) 4534 b) 85 c) 78 8) _______ = 90 + 7 a) 907 b) 97 c) 79 9) _________ = 23 + 11 + 24 a) 58 b) 8576 c) 76 10) __________ = 44 + 10 + 22 a) 77 b) 66 c) 76

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?