True: Turtle, Boy, Tree, Butterfly, Goat, False: Car, Table, Statue, Toy, Stone,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?