7 - 5 + 2 =, 4 - 3 + 1 =, 5 - 2 + 3 =, 8 - 4 + 4 =, 6 - 2 + 4 =, 9 - 9 + 0 =, 1 - 1 + 0 =, 2 - 1 + 1 =, 3 - 2 + 1 =, 10 - 5 + 5 =,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?