petals, sepals, ovary, stamen, pistil, stem.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?