1) What number is shown in the place value table?  a) 11 b) 12 c) 25 d) 7 2) What number is shown in the place value table? a) 34 b) 44 c) 24 d) 404 3) What number is shown in the place value table? a) 53 b) 30 c) 25 d) 35 4) What number is shown in the place value table? a) 25 b) 15 c) 51 d) 52 5) What number is shown in the place value table? a) 99 b) 89 c) 97 d) 98 6) What number is shown in the place value table? a) 72 b) 73 c) 27 d) 26 7) What number is shown in the place value table? a) 67 b) 77 c) 66 d) 76 8) What number is shown in the place value table? a) 52 b) 05 c) 50 d) 60 9) What number is shown in the place value table? a) 68 b) 89 c) 86 d) 66 10) What number is shown in the place value table? a) 68 b) 86 c) 88 d) 66

Place Value - Tens and Ones

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?