1) What number is shown in the place value table?  a) 11 b) 12 c) 25 d) 7 2) What number is shown in the place value table? a) 34 b) 44 c) 24 d) 404 3) What number is shown in the place value table? a) 53 b) 30 c) 25 d) 35 4) What number is shown in the place value table? a) 25 b) 15 c) 51 d) 52 5) What number is shown in the place value table? a) 99 b) 89 c) 97 d) 98 6) What number is shown in the place value table? a) 72 b) 73 c) 27 d) 26 7) What number is shown in the place value table? a) 67 b) 77 c) 66 d) 76 8) What number is shown in the place value table? a) 52 b) 05 c) 50 d) 60 9) What number is shown in the place value table? a) 68 b) 89 c) 86 d) 66 10) What number is shown in the place value table? a) 68 b) 86 c) 88 d) 66

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?