1) 2 + 3 = a) 7 b) 5 c) 4 2) 1 + 0 = a) 0 b) 10 c) 1 3) 4 + 3 = a) 7 b) 9 c) 8 4) 6 + 1 = a) 5 b) 7 c) 9 5) 5 + 5 = a) 8 b) 10 c) 9 6) 1 + 3 = a) 4 b) 5 c) 2 7) 3 + 0 = a) 0 b) 3 c) 4 8) 6 + 2 = a) 9 b) 7 c) 8 9) 7 + 3 = a) 9 b) 4 c) 10 10) 2 + 2 = a) 2 b) 4 c) 3

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?