twenty-eight - 14 + 14 =, forty-nine - 25 + 24 =, eighty-seven - 55 + 32 = , sixty-five - 40 + 25 = , ninety-nine - 63 + 36 =, fifty-two - 40 + 12 = , thirty-six - 26 + 10 =, seventy-seven - 60 + 17 = , ninety-eight - 82 + 16 = , sixty-nine - 55 + 14 = ,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?