20 Jumping Jacks, 5 Burpees, 15 Sit-ups, 20 Squats, 10 Vertical Jumps, 8 Plank Walk, 10 Push up .

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?