teddy - teddy, boat - boat, car - car, hat - hat, books - books, shoe - shoe,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?