Sun: solar pannels, plants, Food: Animals, People, Gas/Fuel: car, stove, Electricity: television, fridge, Battery: flashlight, cell phone,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?