3 - 2 =, 5 - 1 =, 6 - 3 =, 8 - 8 =, 2 - 0 =, 7 - 2 =, 10 - 4 =, 9 - 2 =, 9 - 1 =,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?