1) 6 - 5 = a) b) c) 2) 9 - 2 = a) b) c) 3) 3 - 0 = a) b) c) 4) 7 - 7 = a) b) c) 5) 9 - 6 = a) b) c) 6) 10 - 9 = a) b) c) 7) 5 - 2 = a) b) c) 8) 9 - 8 = a) b) c) 9) 2 - 2 = a) b) c) 10) 5 - 4 = a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?