F(line), E(space), D, C, B, A, G, F(space), E(Line), Clef symbol.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?