1) What fraction? a) b) 2) What fraction? a) b) 3) What fraction? a) b) 4) What fraction? a) b) 5) What fraction? a) b) 6) What fraction? a) b) 7) What fraction? a) b) 8) What fraction? a) b) 9) What fraction? a) b) 10) What fraction? a) b)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?