1) What fraction? a) b) 2) What fraction? a) b) 3) What fraction? a) b) 4) What fraction? a) b) 5) What fraction? a) b) 6) What fraction? a) b) 7) What fraction? a) b) 8) What fraction? a) b) 9) What fraction? a) b) 10) What fraction? a) b)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?