Planter's House , Slaves' Quarters , Cane Field, Sugar mill.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?