2 - 1 + 1 =, 4 - 2 + 2 =, 6 - 3 + 3 =, 8 - 4 + 4 =, 10 - 5 + 5 =, 12 - 6 and 6 make, 14 - 7 plus 7, 16 - 8 and 8, 18 - 9 + 9 =, 20 - 10 and 10,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?