Europe, West Africa, Caribbean, Manufactured goods, Slaves, Sugar and cotton.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?