Stamen , Anther, Filament , Carpel, Stigma, Style, Ovary, Petal, Ovules, Sepals.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?