The stage of the journey where Africans were forcibly brought to the Caribbean.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?