1) p__n a) ai b) ay c) a 2) st__ a) ai b) ay c) a 3) a-w__ a) ai b) ay c) a 4) tr__ a) ai b) ay c) a 5) tr__n a) ai b) ay c) a 6) l__-dy a) ai b) ay c) a 7) cr__-zy a) ai b) ay c) a 8) com-pl__n a) ai b) ay c) a 9) h__r a) ai b) ay c) a 10) __m a) ai b) ay c) a 11) re-pl__ a) ai b) ay c) a 12) e-m__l a) ai b) ay c) a 13) j__l a) ai b) ay c) a 14) weekd__ a) ai b) ay c) a 15) de-t__l a) ai b) ay c) a 16) r__n-fall a) ai b) ay c) a 17) b_-by a) ai b) ay c) a

How to make Long A- Vowel Team? "ai" or "ay" OR open "a"

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?