Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: What, Where, When, Why, How, Who, How much, How many, Which, Whose, Incorrect: Pink, Blue, Three, English, Computer, Teacher, House, Cat, Pen, Email,
от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо