Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) stone 2) frost 3) senior 4) dirt 5) cuisine 6) bank 7) mammoth 8) don 9) enable 10) mutton 11) trinity 12) through 13) Dover 14) drinkable 15) sonnet

Identify the etymology of the following words.

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо