Създаване на по-добри уроци по-бързо
global - warming, take - risks, bring in - money, run - into problems, provide - jobs, do a lot of - harm, tourist - attraction, natural - disaster, huge - impact, foreign - visitors,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо