Real: gastric, children, Alfred, freshman, contrast, instant, hundred, address, Nonsense: winflict, comship, ziltric, simstant, culsnep, tuppling, shyback, holdball,

Barton 4.7 Read these words

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?