Създаване на по-добри уроци по-бързо
clean the beach, not use plastic bags, recycle paper, walk to school, ride a bike to school, traffic congestion, recycling point, solar panels, landfill site, growing your own food,

Unit 12 intro_our wonderful world

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо