Създаване на по-добри уроци по-бързо
True: Is it ten o'clock?, Is it eleven o'clock?, Is it six o'clock?, Is it 6:30?, Is it 8:30?, Is it 2:30?, False: Is it three o'clock?, Is it six o'clock?, Is it eight o'clock?, Is it 6:30?, Is it 9:30?, Is it 1:30?,

Telling Time Hours and Half Hours

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо