Kate, 6, Max, 7, Jane, 10, John, 8, Jake, 1, Sara, 8.

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?