blue - син, black - черен, pink - розов, yellow - жълт, green - зелен, red - червен, brown - кафяв, purple - лилав,

Намери думата на български - цветове

от

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?