1) cin-__-ma a) e b) o 2) con-t__-nent a) u b) i 3) ath-l__-tic a) e b) i 4) res-__-dent a) o b) i 5) u-n__-ty a) o b) i 6) en-__-my a) e b) o 7) ev-__-dent a) a b) i 8) ma-j__-stic a) e b) i 9) pol-__-tics a) u b) i 10) el-__-gant a) e b) o 11) san-__-ty a) u b) i 12) ben-__-fit a) e b) u

4.11 Confident rule: e or i?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?