closed A or O - infant, closed A or O - bison, closed A or O - dragon, closed A or O - bacon, closed A or O - salad, closed A or O - wagon, closed A or O - bottom, vowel-L - fossil, vowel-L - model, vowel-L - channel, vowel-L - level, vowel-L - metal, vowel-L - travel, open A - across, open A - ultra, open A - adult, open A - China, open A - Cuba, open A - adopt, open A - magma, open A - data, open A - adrift, open A - zebra,

4.10 Identify and Classify Schwa sounds

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?