read a map, turn left, go back, traffic light, hurry, roundabout, get lost, turn right, go straight on, patrol station,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?