1) It's four o`clock. a) b) c) d) 2) It's six o`clock. a) b) c) d) 3) It's seven o`clock. a) b) c) d) 4) It's twelve o`clock. a) b) c) d) 5) It's three o`clock. a) b) c) d) 6) It's one o`clock. a) b) c) d) 7) It's eleven o`clock. a) b) c) d) 8) It's ten o`clock. a) b) c) d)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?