shut, ship, fish, rash, cash, push, shop, wish, bush, shed,

/sh/ words (3 sounds)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?