1) crem a) S b) K 2) cag a) S b) K 3) ceth a) S b) K 4) cep a) S b) K 5) cen a) S b) K 6) closs a) S b) K 7) cromp a) S b) K 8) ceg a) S b) K 9) crip a) S b) K 10) ceff a) S b) K 11) cuth a) S b) K 12) caft a) S b) K 13) cith a) S b) K 14) cish a) S b) K 15) crub a) S b) K 16) cim a) S b) K 17) cug a) S b) K 18) crum a) S b) K 19) cass a) S b) K

Barton 3.6 Watch Out Vowels

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?