a, o, i, u,

Barton 2.4 vowels: a, i, o, u

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?