She's a teacher., She's a girl., He's a boy., He's big., She's a friend., He's small., He's funny., He's tall..

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?